vineri, 13 iulie 2018

Haikuul zilei -- 13 iulie 2018Luna absentă –

rece lama securii
uitată în colţ

(David Alexandru)
Cele trei versuri comunică o anume stare de anxietate. Ameninţătoare în întuneric, lama securii, atinsă, comunică o răceală de rău augur. Bezna şi tăcerea nopţii, ele singure pline de un mister plin de fiori, sînt dublate de prezenţa neaşteptată a unui instrument al unei posibile crime. Luna absentă este scena cea mai potrivită pentru o asemenea tentativă, dacă nu cumva este chiar o primă dovadă a faptului că o crimă abominabilă a fost deja comisă: luna a fost doborîtă şi lama securii, zvîrlită-ntr-un colţ, s-a şi răcit.

http://unhaikupezi.blogspot.com/2008/12/versul-original-123-luna-absent.html

joi, 12 iulie 2018

Haikuul zilei -- 12 iulie 2018

Apus de lună –
pentru a câta oară
fără martori

(Vasile Moldovan)Sentimentul singurătăţii, al pustietăţii şi izolării nu este neapărat unul lacrimogen şi dezolant. Haiku-ul cultivă starea de wabi-sabi ca pe un fel de asumare austeră a precarităţii. Autorul unui haiku simte mai curînd decît amărăciunea o anume solidaritate şi compasiune faţă de lucrurile neglijate, nebăgate în seamă, uitate. Nu trebuie să vedem neapărat în constatarea de mai sus o acuză morală la adresa celor ce nu contemplă destul de des un apus de lună, cît înţelegerea şi compătimirea lucrurilor însingurate al căror destin este atît de asemănător cu al nostru. 


http://unhaikupezi.blogspot.com/2009/05/versul-original-287-fara-martori.html