miercuri, 2 mai 2018

Haikuul zilei -- 2 mai 2018

stânjenei la gard -
trece alene încă

o primăvară


(Corneliu Traian Atanasiu)
Dacă un stînjen (unitate de măsură depăşind cu puţin disponibilităţile de evaluare destul de reduse şi de aproximative ale membrelor umane: palmă, cot, picior) are aproximativ 2 metri, stînjenelul, diminutiv alintător pentru o floare, poate atinge şi un metru înălţime. Stînjenul (o prăjină fasonată) este, pentru măsurătoarea rudimentară, un macroetalon, stînjenelul este şi el, printre florile de grădină, una din cele mai zvelte şi mai înalte specii. Şi poate că această talie îi dă şi aerul uşor stingher de floare ruşinată de lujerul prea nedrept avîntat deasupra straturilor de flori mărunte ce o înconjoară. Iată însă o floare care, într-o etimologie poate închipuită, are un nume predestinat stînjenelii. (Nu e oare ciudat că o lungime şi zvelteţe excesive fac ca şi de la stînjen, şi de la stinghie să derive calităţi la fel tulburătoare ca stînjeneala şi stinghereala?)
         Într-o strofă de demult, pe care n-o mai găsesc acum nici în minte, nici prin hîrtii, notam aşezarea plină de un tîlc greu de desluşit a irişilor (alt nume al stînjeneilor) „la un stînjen de cruda otavă”. Stînjenelul are pentru mine de multă vreme o aură simbolică nedezghiocată complet şi l-am privit mereu cu o anume uimire dornică să-i afle taina. Poate că acum a ajuns la momentul în care ar putea fi consacrat ca un un kigo pentru un haiku.
         Cu statura sa mai răsărită, stînjenelul pare potrivit să scruteze şi dincolo de închiderea grădinii de flori şi a ogrăzii. Poate nu ieşind la poartă ca tot omul ca să vadă cine mai trece pe linie la deal sau la vale. Dar la gard, unde a şi crescut, poate să apară pentru cei ce îi aşteaptă ochiadele seducătoare. Şi poate că, în felul ăsta, ar putea să arate că pe el îl privesc şi lucruri de dincolo de orizontul limitat al grădinii.
         Iţit la finele primăverii - stînjenel la gard –, el poate fi, aşa cum ghiocelul, violetele sau dediţeii sînt vestitori ai primăverii, solul, poate mai puţin implusiv, mai reţinut, al primăverii pe ducă. Ieşit la gard, stînjenelul priveşte oarecum stînjenit la primăvara care trece, care se trece... Trecere negrabnică, deplasare, tranziţie, dispariţie prin preschimbare în altceva. Cu sfială şi cu o mută uimire, printre sau peste stinghiile gardului, stînjenelul priveşte (şi pentru noi)... marea şi veşnica trecere.

stînjenel la gard –
trece alene încă
o primăvară

         Integrîndu-se într-un fel în aria unui raţionalism european, mai flexibil şi mai fragil, ţinînd de tradiţia pascaliană a trestiei gînditoare, stînjenelul ilustrează modalitatea de a gîndi pornind de la ceea ce simţi şi trăieşti, uneori fără măcar a mai verbaliza.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu